Portfolio - still lifes
Mackerel
2006, 14" x 17", oil/panel
next >